Újragondolt Luca szék készítő titkos műhely

Mi ez?

Itt az ideje, hogy a neten olvasható különféle Luca szék értelmezések mellé mi is hozzátegyük a magunkét, és kísérletet tegyünk egy saját Újragondolt Luca Szék röviden UGLSZ verzió létrehozására.
A "hagyományból" szelektálva, válogatva kiemelünk olyan elemeket, amikkel szerintünk sikerülhet létrehozni egy javított "látóképességű" eszközt. Ha a terveink és a munkánk sikerrel jár, akkor az elkészült "high tech" szerkezet nemcsak a hagyományban gyakran emlegetett boszorkánylátó képességekkel fog rendelkezni, hanem az itt és most valóságba valamennyi lábával belegyökerezve és nemcsak az év egyetlen napján használható módon láthatóvá fogja tenni a készitője-használója számára pl. a mutyizókat, a korrupció résztvevőit, esetleg eligazítást nyújt paraszolvencia ügyben is, és így tovább.
Egy ilyen eszköz létrehozása nagyon koncentrált és hosszadalmas tervező és kivitelező munkát igényel, lsd: "Készül, mint a Luca szék" A mi értelmezésünkben ez azt is jelenti, hogy nem annyira a munkán van a hangsúly, mint inkább a róla való beszélgetéseken, ünnep előtti kellemes időtöltésen.
Ugyanakkor a remélt pótlólagos és egyedi látóképesség beleépítéséhez maguknak az építőknek is plusz erővel és energiákkal kell rendelkezniük. Erre a célra szolgál a Gólya Gilice konyha napi ajánlata, amiben helyet kapnak a speciális, már a hagyományban is mágikus erővel felruházott egyszerű, ámde finom ételek fogyasztása.
Ugyancsak ujragondolást kiván a látóképesség demonstrálása nyomán feltételezhetően felbukkanó ellenreakciók kivédésének módszerei is. Mint az ismert a hagyományból, hogy a Luca szék funkcionálása a karácsonyi éjféli miséhez kötött egyetlen alkalom, amikoris a gyakorlati tesztet végző ki van téve a megfigyelt személyek bosszújának, és ez esetleges "biztonsági kockázatokat" egy jó adag mák kiszórásával tudja csökkenteni. A mi értelmezésünkben a kiterjeszett látóképességü eszköz ilyen biztonsági kockázatainak csökkentésére egyelőre nincsenek kiforrott elképzeléseink, példamutatást adhatnak vezetőink ilyen irányú tapasztalatai, pl. pengés kerités, tiltakozás az eu-nál, stb. Konkrétabb és praktikusabb szinten szóbajöhető ilyen védelmi intézkedések:
A Gólya által vert, "pénznek látszó sütemények"-kel való felszerelkezés, és ezek kiszórása a "leleplezettek" elé.
Ugyancsak szóbajőhet "közérdekű adatigénylés", aminek a teljesítésével le lehet kötni (legalább egy időre) a célszemélyek aktivitását.
A munka során figyelmet fordítunk a korábbi, fellelhető Luca-Szék (LSZ) értelmezésekre,
igy pl.
az LSZ, mint meditációs eszköz
- mint beavatási szertartás kelléke
- mint UFO high tech közlekedési eszköz
- mint hungarikum ill. lokális szinten értelmezve Gólyaikum
Az előkészített anyagok a Gólya felreeső sarkában. 

A kép helyes megnézéséhez 90 fokban fordító szemüveg szükséges. 

A project kockázatai:

(az interneten inditott pénzgyűjtő projectek kötelező fejezete)
A hagyományból ismert munkamódszer ("Készül, mint...") azt a veszély rejti, hogy a tervezett határidőre nem fognak elkeszülni a projectben tervezett eszközök.
Igy nem lehet várni azt sem, hogy a "sztenderd kirpóbálási mód" alkalmazható legyen. Ez persze azzal az előnnyel is jarhat, hogy a procedúra végén előirt megsemmisités (elégetés) sem realizálható. (megmaradnak a Luca-lócák)
Alternatív tesztelési módnak javasolunk egy "szimulációt" ami kb. azt fogja takarni, hogy a készülő szék egy kicsinyített makettjét helium leggömbbel (lufi Luca) felemeljük a Gólya mellett az utőbbi hónapokban égbe szökő beton-emelvény tetejének magassagaba, és
riportot készitünk a látottakról. Az a szerencsés kürülmény is segiíti ezt a tervet, hogy ez a riport már épp száz éve el is keszült egy A.E nevü "tisztánlátó" tollából, Ülj törvényt Werbőczi cím alatt.
(szék) lábjegyzetek:
1) A 01-es dokumentum a project körvonalazását a szükseges kellékek, eszközök, eljárások vázlatait tartalmazza, személyes levelezésben létezik, nem a nagyérdemü számára készült.
A 02-es dokumentum annyira titkos, hogy se a lelőhelye se a tartalma nem ismert
(2) motto: "Aki nem hiszi, járjon utána".
(3) A titkos team munkaja nyomonkövethető a Gólyában napi gyakorisággal, ugyanitt fogyasztható a mágikus képességek növelésére elkészített ételekböl is.-------------------------------------

Újragondolt Luca szék készítő titkos műhely documentumai 04.

"Mágikus" ételek... made in Gilice konyha

A lassú munka elengedhetetlen feltétele a sörözgetés. Ennek az evidenciának az előtérben tartásával meg kell jegyezni, hogy a különleges láttató erő gyüjtéséhez es "transzferéhez" ez nem látszik elégségesnek.
A "hagyományban" egyértelmüen kifejtésre kerülnek olyan mágikus erővel felruházott vagy épp felruházható ételek, amik a Luca szék készítés elengedhetelen kisérői, velejárói, kellékei, élvezeti forrásai és a nagyon szükséges, pótlólagos lattató erő gerjesztői is.
Mindjárt a munka kezdetén szükség van a helyszín és a kellékek, eszközök, szerszámok "védelemmel való" preparálására. A hagyományban ezt fokhagyma bekenéssel végzik: bevonandó az ajtófélfa, az asztallap, a szerszámok.... Mi ezt úgy oldjuk meg, hogy a keszítőket belülről vonnánk be a magikus szerrel, uzsonna időre pozícionált foknagymás pirítossal és megfelelően kondicionált (gyógy) teával.
A Luca nap "jövőbe látó" képességének kifejezője egy speciális gomboc elkészítése és fokozott érdeklődésel való fogyasztása. Ezekbe a gombócokba rejtik ugyanis a lányok szóbajöhető partnereinek neveit. Mi bizunk a Gilice konyha "mágusainak" itéletében és szakértelmében, és papirba csomagolt névsor helyett megelégszünk a hagyományokat szintén hüségesen követő szilvás vátozattal is.
Az egymásba ágyazott hagymalevelek-szirmok jósló képessége ugyancsak közismert. (lsd szék-láb-jegyzet 2.)
Ezt a rendkivüli képességet vannak hivatva kihasználni a hagymára alapozott, a szék készítések idejére tervezett egyszerü ételek is:
zsiros kenyér hagymaszeletekkel
hagymás rántotta
hagymaleves
hajdina/kukorica kása hagymás paprikás öntettel
szardiniás kenyér hagyma salátával
dödölle, ugyancsak hagymás lével
Az elkészült eszköz kipróbálásakor felmerülő kritikus szituációkban ugyancsak szükség van különleges erővel rendelkező kellékekre, alkalmasint ilyen a mák növény (papaver somniferum) magja. Adott esetben mi ezt különféle mákos ételekkel szeretnénk gerjeszetni és kihasználni, pl. mákos tészta, mákos bejgli, tökös-mákos lepény, mákos rétes, mákos piskóta, mákos guba, mákos nudli, mákos palacsinta, mákos fagylalt, mákos-számla, a tényleges választék a Gilice konyha privilégiuma.
(szék) lábjegyzetek:
Ezek itt csak előzetes, kibicelő gondolatok. A valóságos, ehető, finom verziók a Gilice konyha napi ajánlatában követhetők nyomon. És fogyaszthatók a helyszínen.

A lányok, asszonyok napja...

December 13-omadika a lányok, asszonyok napja... így van ez már csak azért is, mert egy sor dolgokat tilos ilyenkor végezni, olyanokat, amik a mindennapokat képesek majd-hogy-nem teljes egészében lefoglalni és kitölteni. 13-omra tehát marad idő beszélgetésre, és másféle praktikákra is. Teendők azért így is akadnak, találtam is egy tekintélyes felsorolást, mi minden elfoglaltság kötelező ezen a napon, ami máskor nem annyira kívánatos, ime...
Luca napi teendők lányok, asszonyok számára:
... Dűteni, borítani, bontani, rontani, fosztani, fejteni, szétszedni, rombolni, kacattól megszabadulni, mind ez kötelező!..."
Azok pedig, akik a tradíciót hűségesen követő, vagy épp Újragondolt Luca Szék készítését vették a fejükbe, jobb, ha csendben félrevonulnak a terveikkel és az előkészületeikkel.
Az előkészületekről annyit azért ki lehet szivárogtatni, hogy "előrehaladott" a faanyagok és a szerszámok gyűjtése. Mint azt a kép is dokumentálja, vannak széklábaknak alkalmatosnak tűnő farudacskák, különféle fa-féleségekből, egy tekintélyes, talán nem annyira titok, hogy körtefa törzs, ami az ülőkéket adja majd. A tartalékok pedig kimeríthetetlennek tűnnek, a Gólya pincéjében felhalmozott törmelék faféleség-készletek formájában.
A további munkálkodás előtt jöjjön egy kis ráolvasás, bűbájoskodás.

Rigmusok, Luca napi kotyolásból-regölésből szabadon, Gólyára igazítva.

Luca, Luca, kity-koty,

a vizetek mind borrá váljon,
Hosszú kolbász, hurka
lógjon a padláson,
Házatok népe bajt ne lásson,
Gólya gólya gilice
Galagonya zsendice
Luca, Luca, kity-koty.
Luca, Luca, kitty-kotty,
Tojjanak a tiktyok!
Kolbászotok olyan hosszú legyen, mint a sétáló utca,
Szalonnátok olyan széles legyen, mint a mestergerenda,
Zsírotok annyi legyen, mint kútban a víz!
Annyi pénzetek legyen, mint a pelyva,
Annyi csirkétek legyen, mint a faszálak az erdőn,
Annyi tojásotok legyen, mint égen a csillag!
Luca, Luca, kitty-kotty,
Tojjanak a tiktyok!
Gólya gőlya gilice
Fogd meg a dolog végét.
Luca, Luca, kity-koty,
sok csibe, lúd, vendég kerüljön beljebb
Aludttejes köcsög száradjon a kereten,
Vetés, virág megeredjen,
Bőséges termés kerekedjen
Luca, Luca, kity-koty.
Áldás szálljon házatok népére
Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty
Galagonya kettő, három.
Az ízletes körtét várom!
Ha nem adtok hurkát,
Elviszem a Julcsát!
Ha nem adtok szalonnát,
Levágom a gerendát!
Ha nem adtok fél pénzt,
elviszem az erszényt...

Gólya gólya gilice

Itt az időjóslás ideje

Ha, és amennyiben hihetünk a Luca napjával startolt "időjós" titkos folyamatokban, akkor máris örömmel állapíthatjuk meg, hogy a jövő esztendő eleje szürke, borongos, amolyan tipikusan januárias lesz (mit is várhatunk egy januártól?). Ámde a február, legalábbis a második fele, ha belemerészkedhetünk a jövőbe látás ilyen részleteibe is, napos, kellemes időnek ígérkezik. Mindezt a dec 13-dikai és 14-ei időjárás szimpla észlelésével tudjuk alátámasztani, pontosabban ezeknek a napoknak az előrejelző képességére hagyatkozva tapogatóztuk ki.

December 14 hétfő

A mai napra ütemezett munka nagyobb része egy megfelelő fúró-alkalmatosság felhajtására volt forditva.
A megfelelően teherbíró szék, zsámoly, lóca lábainak rögzítéséhez egy alkalmasint 4-5 cm vastag deszkába, hasított rönkbe kell kb 2 cm átmérőjű, esetleg valamivel vastagabb lyukakat fúrni. Az átlagos hobby és barkács felszerelésnek nem szokott része lenni egy olyan lyukvágó szerszám, amivel egy ilyen átmérőjű lyukat ki lehet fúrni.
A hagyományokat tárgyaló dokumentációban láthatunk olyan kézi "furdancsokat", amivel ez megoldható. Ámde ilyenek beszerzése a mai barkács-shopokban nem egyszerű. Végül találtunk egy alkalmasnak tetsző készletet, cél-szerszámot, elfogadhato áron, az itt meg-nem nevezett barkácsárukat árusitó multinacionális shop-hálozat legközelebbi áruházában.
Ez egy olyan célszerszám, ami egy 7 cm átmérőjű öntött tárcsából áll. A tárcsa közepén van egy lyuk, amibe csavarral rögzíteni lehet a tartozékként hozzá adott 6 mm-es fúrót. A tárcsán koncentrikus mélyedések vannak, 2 cm átmérőtől, 6 cm-ig, 1 cm-es növekedéssel, összesen 7 méret.
Ezekbe "bajonettzáras megoldással" lehet rögziíeni a megfelelően hengeresre hajlított fűrész lapokat, egyszerre praktikusan egyet, a kívánt lyukméretet kivágni képes darabot. Ezt az eszközt fúrógépbe fogva lehet a lyukat elkésziteni: a középen rögzített 6-os fúrószár "előfúrja" a végleges lyuk középpontját, majd kisvártatva eléri a faanyagot a fűrészlap is, és tovább hajtva kifúrja, kivágja a lyukat.
Tehát a megszerzett darab méretei:korong átmérő 7 cm
furat átmérők 2 - 6 cm
vágási mélység: 1.7 cm
A gond az utolsó "paraméterrel" van.
Alkalmasint előkerült egy proba deszka darab, ami megfelelőnek látszott egy teszt-fúrásra.
Ebből egy meglehetősen rusztikus kivitelű székecskét lehetne csinálni, a deszka darab mérete 19x29x5 cm, és masszív tölgyfa darab.
Az ilyen ülő alkalmatosságok lábait úgy szokás "pozícionálni", hogy azok kissé kifelé hajoljanak, a biztosabb, stabilabb "földön-állás" céljából. A kifelé hajlást úgy 10-15 fok körül lehet becsülni. Amikor a lábaknak megfelelő helyeken elkészültek a megkívánt módon ferdére pozícionált és előfúrt lyukak, és probáltuk a fűrészél-alapú lyukvágóval elkészíteni a végleges méretet, kiderült, hogy ilyen szög alatt csak kb 1.2 cm-re lehet bevágni vele. A fa mindkét oldalán elvégezve ezt, még mindig maradt kb 2 cm vastag fal.
Ennek a eltávolításához nem maradt más módszer, mint a végleges lyuk fala mentén kis fúróval sok lyukat fúrni, majd kivésni a felesleges fa-anyagot. A lyuk végleges kialakításához egy félgömbölyű fareszelőre is szükség volt. Am a lyuk teljes kivitelézése igy is csak kb. fél órát igényelt. Ilyen módon a lyuk fúrási teszt sikeresnek bizonyult.
(kep)
A munka inspirálásához gránátalma magokat ízlelgettünk. A gránatalma mágikus ereje és bübájos hatalma ismert bárki elött, aki egyszer is elolvasta az Énekek énekét, akár az eredetihez közeli forditásban akár Babits Mihály látomásában:
https://mek.oszk.hu/00100/00176/html/en.htm
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00283/08512.htm

Gránátalma, mágikus ízfokozóval

December 15. kedd


A Luca szék formájára nincs egységes leirás vagy épp utasítás.
Mivel a szék "életciklusa" nagyon rövid, és a megsemmisítésével ér véget, igy keves megfogható és megtapasztalható korábbi darab marad fent az utókor okulására. Látunk négyszögletes ülőkével készültet, de téglalap alakút is. Ezekhez értelemszerüen négy lábat készítettek. De látunk kerek ülőjével ellátott darabokat is. Meg kell jegyezni, hogy ezek már komolyabb műhelyt, felszerelést és technikai felkészültségeket igénylő darabok, így inkább csak késői rekonstrukcióknak gondoljuk őket: esztergált ülőlap. esztergált lábak, esetleg kereszt tartók. Valószínűsíthető az is, hogy az egyszerűbb körülmények között készített darabokhoz inkább használtak fahasábból kifaragott, vagy deszkából levágott négyzetes ülőkéket.
Mi úgy döntöttünk, hogy a maximális láttató erő összpontositást egy markáns fahasábból levágott szeletekkel tudjuk leginkább "előhívni". Így az ülőke formájának a kerek valtozatot választottuk, három lábbal. Az ülőkéket tehát egy, becslésünk szerint kb 35-50 éves körtefa törzséből vágott szeletekből fogjuk készíteni.
Ez a művelet persze nem egyszerű, de közös erőfeszítéssel és egy alkalmas láncfűrész segitségével sikerült szeletelni a körtefa törzséből. Mondjuk ez a szeletelés nem hasonlít a kenyér, a hagyma, vagy a kolbász szeletelésére, amolyan "két emberes" munka, de az eredménnyel nagyon megelégedtünk: a körtefa felülete nagyon szép, különösen a láncfűrész nyomainak lecsiszolása után. A szeletek vastagsága, kb 4 cm, alighanem biztosítani fogja, hogy az ülőke később nem fog megrepedni.
Kísérő étel: tojás, kevés zöld salátával.
Kísérő videó azoknak, akik az egész szék készítést át akarják látni (hallani) egyetlen történetben, ajánlott a Kolompos együttes ide vonatkozó, főként szöveges száma:
Kolompos együttes: Luca széke készítése

1. kép
A tojás(rántotta) ereje legyen velünk
2. kép
Az első szelet levágása után
3. kép
További szeletelés

December 16. szerda


A rítus re-konstrukciójának, újra-létrehozásának ezeket a vetületeit érdemes elkülöníteni:
- A középontban álló tárgy újra-csinálása. Technikák, anyagok, trükkök megismerése, gyakorlati kipróbálása
- A rítus tartalmi elemeinek értelmezése, interpretálása, bővítése.
- A rítus terének kijelölése, a hatókörének, időbeli lefolyásának, korlátainak körbekerítése
- a résztvevők stimulálása (ének, tánc, füstölés, itt "mágikus", egyszerű ételek fogyasztása)

További kepek, december 17 és 19 között.

Kettős szem, mákos tekercs


Mákos tekercs, mágikus szem amulettekkel, perzsa és török változatban, kiegészítve a Gólya lekváros tekerccsével 

hagymaleves

kilenc féle fa

Sütőtökös tészta, juharszirup, mák, datolya.

Lucaszék-gyanús ülő alkalmatosság a padlásról

Sat Dec 19 19:50:45 CET 2015

t.janos hg5apz at gmail com

dec 20:

Székláb faragás a pincében, mágikus étel a Gólya mézeskalács összejövetel termékei

dec 21: laser gravírozás a fablab-nál,

A fablabról bővebbet itt:

https://hu-hu.facebook.com/fabrikacios.laboratorium

Kilenc féle, főklnt gyümölcsfa neve kerül beégetésre az ülőkébe. Voltak tervek, hogy a begyüjtött fa-mintakból kifaragott rövid palcikák beillesztésre kerülnek az ülöke "plástján" körbefutva. Ez a müvelet egyelőre várat magára.


A nap stimuláló ételel: laskagomba rántva, vagyis amit megeszünk, az már nem fogja megrontani a körtefa ülökénket. A farontó gomba féken tartása.

dec. 22 kedd

A szék nagyjából összeállt, helyükre kerültek a lábak is, ki lehet próbálni, mint egy igazi ülő alkalmatosságot.

Először mégis egy asztalra került:

A hozzávaló mágikus étel pedig:

aszaltszilvás marharagú kuszkusszal, a Gilice Konyha ajánlata.

A lehelletfinomra vágott, majd aranysárgára pirított hagyma, a fahéj és az aszaltszilva adja az elsőre kissé meghökkentő, varázsos ízkombinációt a puhára párolt marharagunak. Az ízhatásból kiérezni vélünk a főzéshez mértékkel adagolt vörös bort is.

Fent látható, hogy az idő előre haladtával megváltoztak a project munkamódszerei is. December 17-étől már csak rövidke megjegyzések készültek, és néhány dokumentáló fénykép. Továbbra is rendszeresen ettünk valamit, ennek a tevékenységnak a dokumentumai láthatók is, igaz kissé megfogyatkozott értelmezésekkel, de valamennyi jóizű és finom volt.
Most itt nem próbáljuk azt a látszatot kelteni, hogy a tovabbi szövegek hiteles napló-jegyzetek. Ahogy kifutottunk az időből, és a rendszeres szék-körüli tevékenységeket kiszoritótták az ünnepi készülődés mások által is jól ismert mozzanatai, ugy fogytak el a tennivalóink "körül-beszélésére forditott alkalmak és idő-keretek" is. Ami maradt, az egy-egy rövid vizit és étel kóstolás a Gólyában, az előrehaladás (ha volt olyan) megbeszélése és a teendök felemlegetése.
Két "fejezet" következik itt, az egyik a bevezetőben már emlegetett előzmény-áttekintés, valamint a "vizsgálati keretben" vázolt 3.-ik pont kapcsán egy rövid szöveg, a "rítus időbeli és térbeli hatókörének kijelölése, és értelmezése" támában.
Addig is minden jót, konkrét kívánságokra lebontva:
"Acélt hoztam kéteknek,
Cin legyen tányérjok,
Cin legyen kanájjok,
Cin legyen villájok!
Bornyas legyen tehennyek,
Csikó legyen lovok,
Fias legyen asszonnyok!
Tyúkok, ludak jó tojjonak,
Annyi verem búzájok legyen,
Mint az égen a csillag,
Így heverjenek a tyúkok e!"
... valamint a rítus-rekonstrukcióban elfáradt részvevők is.

Az előzmények, a "szakirodalom" áttekintése


Egy folklór tárgy modern környezetbe helyezése több olyan műveletet kíván, amik a résztvevők részéről tobbnyire nem-tudatosan hajtódnak végre, ám lényeges kihatással vannak a végeredményre.
Itt most nem cél ezek szisztematikus vegigelemzése.
A rítushoz kötődő tárgy vagy tárgyak kiszakítása a valamikori élethelyzetükből felbátoritja az ilyesmiben mesterkedőket arra, hogy saját gondolkodási sémáikból merítve, azokba bele-burkolódza kerekítsenek sajátos jelentés-aurát a tárgy vagy a rítus kiragadott elemei köré. (Mi is ilyemire teszünk kisérletet).
Eredetileg azt gondoltuk, hogy ebben a dolgozatban készítünk egy bővebb összefoglalót a neten fellelhető "egyéni reconstrukciós kísérletekről". Az ilyesmi kötelezően elvárt minden "akadémiai sztenderdekre" kacsingató szövegtől. Mivel mi itt kellő tavolságot tartunk ettől is, igy a részletes bemutatás helyett ötletszerüen idézünk ide linkeket, amelyeken tanulmányozhatók ezek a szinesen sokféle mixet alkotó zagyvaságok, belértve a sajátunkat is.
Az eredeti kontextusából kiragadott rítus elem vagy kellék pucérrá válik, és védtelen, így szabad préda az egyéni fantázia kivetítésére, projekcios erőszak aktusok végzésére.
Nézzük a példákat.
---------
"Advent harmadik vasárnapján egy fehér ragyogó angyal jön le a földre.
Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van.
Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése."
https://szerintem.blog.hu/2009/12/13/adventi_vasarnap_es_luca_nap"

A szék pedig azért kell, hogy más nézőpontból tudjuk vizsgálni figyelmünk tárgyát. Székre állni: felülemelkedni a szokványos kereteken. Fentről nézni, quasi isteni nézőpontból látni. Befelé. A lélek felé.
Luca napja arról (is) szól, hogy meglássuk önmagunkban a boszorkány minőségét.
...
Hatalmas dolog az is, amikor egy férfi találja meg önmagában a boszorkányt, néz a szemébe, köt vele békét, öleli magához. Ez akár lehet annak a folyamatnak a kezdete is, hogy fizikai síkon megváltozik a hozzáállása a valódi női energiához.
...
Luca napján három planéta: a Nap, a Merkúr és a Vénusz is az istenek útján vándorol."
https://www.lilithcadmon.hu/kavicsok/lucamagia
"Nők a Fonóban": Luca napi termékenység varázsló est
Luca szék helyett elkészítjük a saját vágybevonzó Luca babánkat, amely a fény erejét szimbolizálva segít abban, hogy könnyedén meg tudd teremteni a céljaidat."
https://www.eleteszencia.hu/index.php/treningek
Aki pedig eddig nem tudta volna, hogy a Luca szék nem más, mint a hajdan egy másik galaktikából Földre száll Kőíró ősünk szuper high tech járművére való visszaemlékezés, az tekintsen ide:
https://www.ufoszovetseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=90
Kissé földhözragadtabb gondolatok a déli szomszédainknál fellelhető ritus-változatokról, esetleges összefüggésekről a busó-járással:
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/horvatok/magyarorszagi_horvatok/pages/006_luca.htm
Meditációs alkalom, tevékenység:

További mditácios anyagok:
https://www.vereskriszta.com/online-kurzusok/feny-vagyok-online-kurzus/
Luca napi fényünnep:
https://www.hetholdhaz.hu/luca-napi-fenyunnep
Üdítőként pedig további palóc rigmusok:
https://josno.co.hu/forum/kotetlen-cseveges/luca-nap-%28dec-13-%29/

Az Újragoldolt Luca Szék különleges látóképességének időbeli és térbeli határai

Mint az a hagyományból ismert, az elkészült Luca széket a készítője "becsempészi" a dec 24.-iki éjféli misére, ott a tömegben észrevétlenül feláll rá, körbetekint és ámul-bámul. Ámde erre csak rövidke ideje van, mert azonnal menekülnie is kell, kirohanva a templomból, szórni kezdi a mákot (persze, ha előzőleg magához vette: "Mákom van"). Haza loholva tűzre kell vetnie a hosszú munkával meditációval és ön-megvalósítással készített székecskéjét, ezután pihenhet csak meg, esetleg leöblítve az izgalmakat és az ijedtségeket.
Nos már az eredeti elképzelésünkben is elvetettük ezt a "drámai végkifejletet", a rítus működésének ilyen korlátozott és egyetlen időbeli és térbeli realizálásának koncepcióját.
Helyette külön vizsgálat tárgyává tettük a "rítus hatókörének térbeli, valamint időbeli meghatározását". Többféle elképzelést alakítottunk ki, ezekből egy:
A ritus (az Újragondolt Luca Szék látóképességének demonstrálása) nemcsak egy alkalommal valósulhat meg, hanem kellő körültekintéssel meghatározott kölülmények között bármikor.
A kellő körülmények pedig a "mágikus tér" meghatározását takarják: ha valaki belekerül ebbe a mágikus térbe, akkor a Luca szék kölcsönözni fogja számára a rendkivüli láttató erejének megfelelő részét, hogy "lásson".
A mágikus tér kijelölésének elemei pedig egy boszorkány-ikon, ami fel van függesztve a közösségi tér egy pontján. Alatta el kell helyezni egy kisebb és egy nagyobb gyűrűből álló keretet, amikre vékony fonalakból kialakításra került egy egyszerű térhatároló. A nagyobb gyűrű a mágikus tér felső határát jelzi, benne egy pentagramma, boszorkány csillaggal. Maga a mágikus tér ezen fenti pentagramma és a Luca szék alján elhelyezett pentagramma között feszül. A széken gondolkodó pozícióban helyet foglaló szemlélődő a mágikus tér hatására meg fogja látni a körülötte suhanó, táncoló, pajzánkodó boszorkányokat. Besegítendő ehhez, egy projectorról válogatott boszorka-képek kerülnek vetítésre.
A hatás fokozásához ajánlott megfelelő zenei aláfestés is.
Aki ezek után sem lát semmit, az magára vessen, és ha nem hiszi mindezt, járjon utána.

További teendők, továbbfejlesztés, a project utóélete

- nem tisztázott az elkészült rítus kellék (faszék) elhelyezése, tárolása, hozzáférési lehetősége.
A teamben legalább két tag a ground3kert aktivistája is, valamint az ülőkének szolgáló körtefa törzs is a kertből való, szóba jöhet a kert alkalmatos faházában való elhelyezés.
- Mivel a hosszadalmas készítés, a hozzá szükséges szerszámok, hely, áram, stb. és a készítők kondicionálásra szolgáló ételek, italok is a Gólyától valók, logikusnak tűnik a Gólyában való elhelyezés is.
- Ugyancsak logikusnak tűnik a project utóélete szemszögéből egy "felidézési" aktus, egy év múlva.
- Végül ugyancsak felvethető a project továbbfejlesztése szempontjából egyfajta "rekonstrukció rekonstrukciója": mivel az elkészült szék nagyon alkalmasnak tűnik tűz körül-ülésére, a mágikus erő csökkentett kifejezése mellett célszerűnek tűnik hasonló székek kivitelezése is, grundkertes tüzek őrzésére.
Befejezve: 2015 karácsonyán.
2015. dec. 26., szombat, 13.27.15 CET